S’acredita l’adequació d’aquesta web, pel que fa a les obligacions establertes en:
-Llei 34/2002, de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE).
-Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).
-Reial Decret 94/1999, d’11 Juny, pel qual s’aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin Dades de Caràcter Personal.
-Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (RDLOPD).

I que s’ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal, que eviten la seva alteració, perduda, tractament o accessos no autoritzats, inscrivint els fitxers en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (i en els casos que les lleis autonòmiques i nacionals ho permeten, en l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades), complint amb els requisits que estableix la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.