S’acredita l’adequació d’aquesta web, pel que fa a les obligacions establertes en:


-Llei 34/2002, de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE).

-Llei Organica 3/2018, de 5 de Decembre de Protecció de Dades de caràcter personals i  garantia dels drets digitals.


-Reglament U/E 2016/679 del Parlament Europeu i el consell del 27 d’Abril del 2016.

I que s’ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal, que eviten la seva alteració, perdua, tractament o accessos no autoritzats.