1.- RESPONSABLE

Dades Protegides Osona, S.L. – C.I.F. B67460436

Correspondencia: Apartat de correos nº5 08500-Vic (Barcelona)

Correu electrònic: legal@pedrosabusquets.com

Telèfon de contacte: 931 442 408

Pàgina web: www.pedrosabusquets.com

2.- PROCEDÈNCIA, FINALITAT I DESTINATARIS

S’hauran d’emplenar totes les dades sol•licitades en el formulari de contacte.

  • Dades personals de sol•licitant.
    Les dades personals són proporcionats directament pels propis interessats amb la finalitat de gestionar la sol•licitud d’informació. Podem recollir dades personals identificatives i de contacte.
    Finalment, s’enviarà informació per mitjans electrònics sobre les futures activitats que dugui a terme l’entitat a aquells interessats que, degudament informats durant la recollida de dades no s’hi oposin.
  • Sol•licitants d’informació
    Les dades personals procedeixen del propi interessat el qual ens les proporciona en completar el formulari de contacte a la pàgina web, al trucar-nos per telèfon, a l’enviar-nos un correu electrònic o mitjançant consultes a les xarxes socials en què té presència l’entitat.
    Aquestes dades s’utilitzen amb la finalitat de resoldre les consultes i proporcionar informació de caràcter comercial a aquells que ho demanin o ho autoritzin expressament, principalment per mitjà del correu electrònic.

3.- LEGITIMACIÓ I CONSERVACIÓ

Legitimació – En primer lloc, podem tractar les dades perquè els mateixos interessats o els seus responsables ens els proporcionen per gestionar el seu registre com a usuari a la web.

També vam demanar permís a aquestes persones per al tractament de les seves dades, per als casos en què la legislació vigent així ens ho exigeix, principalment en relació amb l’enviament de correus electrònics comercials.

Finalment, en ocasions alguna llei ens va a demanar que presentem o conservem determinada documentació en la qual poden apareixen dades personals dels nostres clients com pot ser la Llei general tributària, de manera que haurem de tractar aquestes dades en el seu compliment.

Conservació – Un cop les dades no siguin necessaris per als fins amb els quals van ser recollits, s’han de conservar a disposició de les administracions públiques competents, jutges i tribunals durant els terminis legals de conservació, és a dir mentre una llei ens pugui exigir que els presentem. Expirats aquests terminis es mantindran bloquejats fins que sigui possible la seva posterior destrucció o supressió.

4.- DESTINATARIS FORA DE LA UNIÓ EUROPEA

No cedim dades personals a tercers ni comptem amb proveïdors que ens prestin servei basats fora de la Unió Europea..

5.- CONSENTIMENT

El consentiment per als següents tractaments es recull de manera lliure, específica, informada i inequívoca mitjançant caselles en els propis formularis.

A més, si vostè no desitja rebre comunicacions per correu electrònic pot oposar de manera senzilla en els mateixos formularis.

– Oposició a rebre comunicacions electròniques.

6.- DRETS

Vostè podrà:

-Retirar el seu consentiment o exercir els seus drets d’:
• Accés, o conèixer que dades personals tractem de vostè.
• Rectificació, o corregir dades personals incorrectes o inexactes.
• Supressió, o a eliminar les dades personals que tenim de vostè.
• Oposició, o al fet que deixem de tractar les seves dades personals.
• Limitació, o a restringir el tractament que realitzem.
• Portabilitat, o al fet que li proporcionem les seves dades personals.

Sobre les dades de caràcter personal presentant una còpia d’un document identificatiu i exposant breument el seu cas i el dret que vol exercir, mitjançant carta dirigida a Apartat de correos nº5 08500-Vic (Barcelona) o  legal@pedrosabusquets.com

Podeu trobar més informació sobre els seus drets o presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades http://www.agpd.es – C / Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid (901.100.099 – 912.663.517)