30Ago

30/08/2011 Fins a 3.000 euros de multa per oblidar posar els e-mails en còpia oculta.

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha sancionat a nombroses empreses per revelar els correus dels destinataris en les seves ‘mailings’.

Una distracció tan clàssica i aparentment innocent com oblidar-se de posar en còpia oculta les adreces de correu electrònic pot acabar resultant molt més costós del que s’esperava. Nombroses empreses espanyoles ja han hagut d’enfrontar a una multa d’entre 600 i 3.000 euros (encara que legalment podria arribar als 60.000 euros) per revelar dades privades dels seus clients o de persones que els havien facilitat el seu e-mail amb finalitats informatives.

A la immobiliària Sánchez Romero, per exemple, felicitar el Nadal per e-mail a tots els seus contactes li va costar 3.000 euros, segons la resolució dictada el febrer passat per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD). El correu es va enviar a gairebé 4.000 persones i totes les seves adreces eren visibles per a la resta de destinataris. Un d’ells va denunciar el cas a l’AEPD i aquesta la va donar la raó perquè s’havia vulnerat el “deure de secret” que preveu l’article 10 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades. llegir més…….