20des.

OFERTES DE NADAL

A hores d’ara ja hauries d’estar preparant les teves millors promocions nadalenques.
Les festes són l’oportunitat perfecta per treure-li brillantor a l’enginy i pensar en alguna campanya de captació o fidelització.
Potser estiguis pensant en enviar mails de felicitació a la llista de clients o en organitzar algun concurs especial nadalenc per aconseguir nous subscriptors o clients.
Del que no pots ni has d’oblidar si vols tenir la festa en pau és de la LOPD.
Aquesta és l’època propícia per tenir patinades amb la LOPD, així que vaig a ajudar-te a donar-te pistes i pautes perquè els tevess campanyes o promocions nadalenques no acabin en un disgust o una sanció.

OFERTES DE NADAL 1
Promocions nadalenques sense SPAM
És meravellós felicitar les festes, és nefast fer pudor a SPAM.
La regla bàsica és aquesta: si no et coneixen, no et molestis a felicitar ningú.
És així de senzill.
Pots pensar que ningú es pot molestar perquè fagis arribar una felicitació nadalenca, el cas és que si no et coneixen de res, quin sentit té felicitar res?
No només no té sentit, a més és il·legal, perquè si ho fas amb fins promocionals, ja excedeix l’àmbit personal i entra a formar part de la LSSI que prohibeix aquest tipus de comunicacions no requerides ni consentides.
Per evitar que una felicitació o els teus promocions nadalenques es converteixin en SPAM s’ha de comptar amb el permís o consentiment del destinatari per ser contactat per mitjans electrònics.
El requisit del previ consentiment pot exceptuar sempre que compleixin altres requisits imprescindibles:
• Que destinatari i remitent estiguin vinculats per una relació comercial prèvia.
• Que aquests es facin servir per enviar publicitat sobre els productes i / o serveis de l’empresa del remitent, similars als que inicialment van ser objecte de contractació.
• Que les dades personals s’haguessin aconseguit lícitament, això exclou la compra de bases de dades i els correus obtinguts d’internet.
Però a més d’aquestes excepcions, perquè els teus campanyes i promocions nadalenques via email siguin legals has d’assegurar-complir altres requisits obligatoris:
1. Que se li ofereixi al destinatari la possibilitat de donar-se de baixa respecte de la recepció d’aquestes comunicacions o promocions nadalenques mitjançant un procediment senzill, fàcil i gratuït.
2. Que no apareguin altres direccions en el mateix correu. No has d’enviar mai correus a multiremitentes sense còpia oculta, una cosa que et desacreditaria de forma immediata i et exposaria a denúncies i sancions.
Si no compleixes amb tots aquests requisits, el més savi és que t’abstinguis de fer promocions nadalenques perquè t’asseguro que et sortiran per un pic i serà complicat tornar a aixecar el cap.
Només una xifra perquè ho vegis amb claredat: No utilitzar la còpia oculta suposa sancions de fins a 300.000 euros.
El desconeixement no eximeix de responsabilitat i no pots emocionar-te amb les felicitacions i promocions nadalenques i oblidar-te de la LOPD.

NADAL 5
Felicitacions nadalenques tan maldestres com costoses
Quan em prenc la molèstia d’advertir és perquè no han estat pocs els que s’en volcallen amb l’esperit nadalenc i s’oblidan de la LOPD.
Hi ha molts precedents de promocions nadalenques molt costoses.
L’Agència Espanyola de Protecció de Dades va sancionar amb 3.000 euros a una immobiliària per enviar felicitacions nadalenques per email als seus contactes sense utilitzar la còpia oculta, a UGT amb 2.000 euros ia la Fundació Santa Maria per la mateixa quantitat. Aquests són alguns casos il·lustratius, però hi ha molts mes que han comès la mateixa caríssima malaptesa.
Recollir dades d’internet per fer campanyes nadalenques
Un altre fatal error que pot enfonsar-te en les profunditats de la blogsfera.
Si estàs pensant en crear un directori amb adreces extretes d’Internet per enviar-los una promoció o felicitació nadalenca, és millor que t’ho treguis del cap.
En la seva Guia de Recomanacions als usuaris de la xarxa, l’AEPD explica i defineix molt bé aquesta qüestió “la inclusió de dades en directoris de persones accessibles al públic a internet sense les adequades mesures de seguretat, suposa exposar els usuaris a que els seus dades puguin ser recopilades sense el seu coneixement i utilitzats per a altres fins “.
Que les dades estiguin a internet no vol dir que puguis utilitzar-los. Respecta el principi del coneixement: “no parlis amb estranys i mai tindràs problemes”
Això no vol dir que hagis de comunicar-te només amb coneguts, vol dir que no has d’intentar vendre res a algú que no et coneix i no t’ha donat permís perquè et comuniquis comercialment amb ell.

OFERTES DE NADAL2

Campanyes i promocions nadalenques en xarxes socials
Aquí operen els mateixos principis que en totes les comunicacions electròniques, però a més has de tenir en compte que si la campanya es realitza en xarxes socials, has de verificar que els termes del teu concurs o promoció nadalenca siguin compatibles amb els termes i condicions del medi o plataforma per on va a realitzar-se.
Una cosa que segur no coneixes:
Si ets empresa, no pots seguir a usuaris a menys que abans siguin seguidors teus i això a causa novament a la LSSI, ja que en seguir a un usuari, l’usuari té accés a tota la informació promocional de la teva empresa sense que hagi donat el seu consentiment.
¿Com fas per poder seguir a un usuari?
Perquè una empresa pugui seguir a un usuari de forma legal a través de Twitter cal aconseguir abans el consentiment informat.
Segons la LSSI i vist l’informe 241/2011 de l’AEPD, les empreses poden seguir a aquells usuaris que:
• Segueixin ja a la companyia, als que ho autoritzin expressament
• Mantinguin o hagin mantingut relació comercial amb ella.
• Se’ls hagi comunicat que van a ser seguits
• Se’ls hagi donat 30 dies per negar-s’hi.
Si la invitació a participar de concursos o promocions nadalenques pretén efectuar-se mitjançant xarxes socials, cal tenir en compte que a la mateixa resulta aplicable la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.
Segons el citat informe: “La incorporació de les dades dels amics o seguidors als propis sistemes del consultant exigeix el consentiment dels afectats, en els termes assenyalats en el número segon d’aquest informe. Aquesta incorporació, implicaria que el consultante adquireix més de la condició de responsable del tractament la de responsable del fitxer, i en conseqüència, es troba obligat a notificar la creació del fitxer per a la inscripció en el Registre General de Protecció de Dades ”

OFERTES DE NADAL3
Organització de concursos i promocions nadalenques
En concursos o promocions nadalenques, a més de la LOPD i la LSSI has de tenir en compte una altra clau fonamental:
El “Principi de Veracitat”, que implica no només no emetre informació falsa, sinó que no ometre qüestions que de saber-se provocarien un efecte diferent en el consumidor.
Les bases d’un concurs o promoció han de subministrar tota la informació necessària que permeti conèixer amb caràcter previ als usuaris les dates i llocs de participació, la mecànica de la promoció, la forma de participació, el premi, i les condicions generals del desenvolupament del concurs o promoció.

La informació a declarar ha de contenir necessàriament:
• Identificació del promotor del concurs o promoció.
• Àmbit territorial i destinataris de la promoció.
• Data d’inici i fi per poder inscriure.
• Condicions de participació.
• Prohibicions personals en el cas que les hagués.
• El producte patrocinat.
• Quins seran els premis oferts i descripció detallada dels mateixos.
• Forma de comunicació dels guanyadors.
• Bases davant notari.
• Data del sorteig.
• Clàusula de protecció de dades si es van a demanar dades personals.
• Si es tracta d’un viatge: serveis que inclou.
Ja saps tot el que necessites per organitzar el teu millor campanya nadalenca sense sobresalts ni maldecaps.

Marina Brocca
marinabrocca.com

PEDROSA BUSQUETS & ASSOCIATS

Vic-Osona